logo

Hlavná stránka


ODBORNÉ PRACOVISKO LIEČBY FUNKČNÝCH OCHORENÍ CHRBTICE
budova
Naše odborné pracovisko sa zaoberá konzervatívnou liečbou funkčných a niektorých degeneratívnych ochorení chrbtice, takmer pravidelne sprevádzaných neznesiteľnými bolesťami a výrazným obmedzením rozsahu pohyblivosti nielen v poškodených častiach chrbtice.
Liečba vychádza z poznatkov manuálnej, medikamentóznej a fyziatricko-rehabilitačnej liečby.
Na uvedenú liečbu vždy plynule nadväzujú preventívne opatrenia, ktorými možno predchádzať ďalším nežiadúcim zmenám na tejto (predovšetkým v dnešnej dobe) extrémne preťažovanej časti pohybového aparátu.